telefon: 58 672-48-46 lub 48
Znajdź Kancelarie na:

Notariusz Wejherowo, Kancelaria Notarialna w Wejherowie notariusza Leszka Soleckiego

Notariusz Wejherowo, Kancelaria Notarialna w Wejherowie notariusza Leszka Soleckiego została uruchomiona w 1991 roku przez notariusza Leszka Szyngierę. Była to pierwsza Indywidualna Kancelaria otwarta w Wejherowie. Biuro nasze pracuje w tym miejscu nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Od roku 2002 do końca 2012 roku kancelaria działała jako spółka cywilna, którą tworzyli notariusze Leszek Solecki oraz Leszek Szyngiera. Obecnie, od 2013 roku kancelarię prowadzi notariusz Leszek Solecki. Długoletnie doświadczenie gwarantuje, że dokonywane w naszej Kancelarii czynności notarialne są w pełni profesjonalne.

Pracownicy Kancelarii udzielają bezpłatnych informacji w zakresie czynności prawnych, jakich można dokonać u notariusza. Części czynności notarialnych takich jak poświadczanie własnoręczności podpisów, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, poświadczanie daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu - staramy się dokonywać na bieżąco. Jednak w celu dokonania czynności bardziej złożonych należy się umówić na określony termin, dostarczając wcześniej niezbędne dokumenty.

Notariusz jest powołany do dokonania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Oznacza to, że szereg czynności - w tym na przykład zawarcie umów dotyczących sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości, ustanowienie służebności gruntowych (praw zapewniających możliwość dojazdu lub dojścia do działki), ustanawianie służebności osobistych (praw zapewniających np. możliwość zamieszkiwania w lokalu lub domku) - muszą aby były ważne, zostać dokonane z udziałem notariusza. Czynności, dla ważności, których przepisy prawa nie wymagają udziału notariusza, mogą być na żądanie stron również dokonywane przy jego pomocy.

Czynności notarialnych dokonuje notariusz w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Takie uregulowania powodują, że podstawowym miejscem dokonywania przez notariusza czynności jest prowadzona przez niego kancelaria. W przypadku zajścia szczególnych okoliczności, może on jednak udać się w inne miejsce celem przeprowadzenia czynności. Dzieje się tak na przykład, gdy osoba chora nie może przyjechać do kancelarii notarialnej. W takim przypadku notariusz pojedzie do niej do domu lub do szpitala.

Dane kontaktowe
 • Adres: ul. Sobieskiego 318
  84-200 Wejherowo
 • Telefon:
  58 672 48 46
  58 672 48 48
  kom. +48 793 831 227
 • E-mail: leszek.solecki@gdin.pl
 • Poniedziałek : 9:00 - 18:00
  Wtorek - Piątek : 9:00 - 15:30
  Sobota - Niedziela: po wcześniejszym uzgodnieniu
Notariusz Wejherowo
© Leszek Solecki-notariusz - Notariusz Wejherowo, Kancelaria Notarialna w Wejherowie - Wykonanie: insidemedia.pl